Гараж, 18 м²
45000
692
Екатеринбург
Гараж, 30 м²
290000
4462
Кузнецк
Гараж, 20 м²
150000
2308
Пенза
Гараж, 24 м²
215000
3308
Пенза
Гараж, > 30 м²
140000
2154
Великие Луки
 Гараж, 18 м²
200000
3077
Псков
Гараж, 19 м²
65000
1000
Магнитогорск
Гараж, 18 м²
45000
692
Магнитогорск
Гараж, > 30 м²
130000
2000
Златоуст
 Гараж
40000
615
Локомотивный
 Гараж, 26 м²
185000
2846
Еткуль
Гараж, 25 м²
400000
6154
Мончегорск
 Гараж, 24 м²
140000
2154
Мурманск
 Гараж, 18 м²
150000
2308
Курган