Гараж
250000
3846
Белгород
 Гараж, 24 м²
150000
2308
Старый Оскол
 Гараж, 24 м²
120000
1846
Белгород
 Гараж, 27 м²
210000
3231
Волгодонск
 Гараж, 24 м²
300000
4615
Тамбов
Гараж, 26 м²
329000
5062
Тамбов
 Гараж, 24 м²
139000
2138
Южно-Сахалинск
 Гараж, 28 м²
850000
13077
Нижневартовск
Гараж, 25 м²
350000
5385
Нижневартовск
 Гараж
105000
1615
Лангепас
Гараж, 19 м²
250000
3846
Сургут
 Гараж, 24 м²
200000
3077
Нижневартовск
 Гараж, 20 м²
280000
4308
Сургут
 Гараж, 24 м²
150000
2308
Лянтор
Гараж, 24 м²
290000
4462
Лесколово
 Гараж, 18 м²
160000
2462
Санкт-Петербург
 Гараж, 24 м²
55000
846
Ижевск